Tájékoztató további lakossági támogatásról

Önkormányzatunk 2022. október 29-én felhívást tett közzé a lakosság körében, hogy tűzifa és gázfűtés díjfizetésének támogatásában részesülhet az az arra jogosult lakos, aki a feltételeknek megfelelt és kérelmét határidőben benyújtotta. Mindösszesen 224 kérelem érkezett be, amelyek elbírálása után 1 kérelem került elutasításra, 127 kérelmezőnek 1-1 erdészeti m3 nyárfa tűzifa, 96 lakosnak pedig pénzbeli támogatás került kiosztásra a gázszámla kifizetésének segítésére, ez összességében 5.250.000,- Ft támogatás jelentett.

A januári ülésén a Képviselő-testület további támogatások nyújtásáról – egyrészt a nyárfa tűzifából fennmaradt 70 m3, másrészt vásárlási utalvány odaítéléséről – fog dönteni, összesen további 7.100.000,- Ft értékben.

Az előbbi esetben olyan lakosok nyújthatnak be kérelmet, aki gyermekük után családi pótlékban részesülnek, az utóbbi esetben pedig vásárlási utalványt az kérhet, aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül.

A kérelmezők körét az egy főre eső jövedelemhatárok megemelésével igyekszünk bővíteni, de mindkét esetben csak olyan személy nyújthat be kérelmet, aki a korábbi tüzelési támogatásokból még nem részesült.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a hírlapban, a honlapunkon, illetve Facebook oldalunkon hamarosan megjelenő felhívást a pontos részletszabályok megismerése érdekében.

 

Dévaványa Város Önkormányzata