Dévaványa Város Önkormányzata

„Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán”

A támogatás összege: 600.000.000,- Ft.

Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Dévaványa Város Önkormányzata 2021 februárjában a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére. A megítélt támogatás összege: 600.000.000,- Ft.

Dévaványa város belterületén már a korábbi években több ütemben elkészült az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer. A település belvízvédelmi szempontból közepesen veszélyeztetett, de különösen nagy gondot jelentett az utóbbi tíz év szélsőséges csapadékos időjárása, így a belterület csapadékvíz csatornával történő lefedettségéhez további ütemek szükségesek.

A projekt közvetlen célja, hogy a jelenlegi belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer képes legyen ellátni a megnövekedett vízmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését. A megjelölt közútszakaszok mentén a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításával a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldódik, és a csapadékvíz okozta károk megelőzhetők. Szintén fontos egy havária jellegű záportározó kialakítása, amely a 2. számú öblözetbe kerül bevonásra. A havária jellegű záportározónak lecsapoló csatornája nincs, így csak szivattyúzással juttatható vissza az ideiglenesen tárolt csapadékvíz a 2-0-0 jelű főgyűjtő csatornába.

A jelen pályázat keretében megvalósítani kívánt belvízrendezés a város északi területeit érinti elsődlegesen, amely a magáningatlanokon túlmenően önkormányzati ingatlanokat (pl. köztemető, orvosi rendelő és közterületek) foglal magába. Az északi területeken önálló és teljes egészében lévő belvízöblözeteket (6. és 7. öblözetek) érint a beruházás, míg a település többi részén a meglévő, korábban kiépített öblözetek főgyűjtőihez, gyűjtőcsatornáihoz kapcsolódik.

A tervezett csatornahossz összesen: 3 970 m.

A projekt közvetett céljaként lehet megnevezni a belterületi létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetését, a településrészben az életminőség javulását, valamint a lakosságot és az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelő jelentős anyagi károk kivédését. A projekt eredményeként javul a lakóegységek és az érintett gazdasági övezetek környezeti minősége és biztonsága.

A projekt megvalósítása során a kötelező szemléletformálási akció is megvalósul.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.devavanya.hu oldalon található.

 

Projekt címe: Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán

Kódszáma: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039

Kedvezményezett: Dévaványa Város Önkormányzata

Projekt megvalósításának helyszíne: Dévaványa, belterület

Projekt megvalósításának időszaka: 2021.03.01. – 2023.04.01.

Támogatás összege: 600.000.000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

15725321-2-04

Valánszki Miklós Róbert polgármester

tel: (66)483-100
fax: (66)484-100
e-mail:polgermester@devavanya.hu