Dévaványa Város Önkormányzata

„Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán”

A támogatás összege: 600.000.000,- Ft.

Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Dévaványa Város Önkormányzata 2021 februárjában a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére. A megítélt támogatás összege: 600.000.000, – Ft.

Dévaványa város belterületén már a korábbi években több ütemben elkészült az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer. A település belvízvédelmi szempontból közepesen veszélyeztetett, de különösen nagy gondot jelentett az utóbbi tíz év szélsőséges csapadékos időjárása, így a belterület csapadékvíz csatornával történő lefedettségéhez további ütemek szükségesek.

A megvalósult projekt közvetlen célja volt, hogy a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer képes legyen ellátni a megnövekedett vízmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését. A megjelölt közútszakaszok mentén a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításával a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldódott. Szintén fontos elem volt egy havária jellegű záportározó kialakítása, amely a 2. számú öblözetbe került bevonásra. A havária jellegű záportározónak lecsapoló csatornája nincs, így csak szivattyúzással juttatható vissza az ideiglenesen tárolt csapadékvíz a 2-0-0 jelű főgyűjtő csatornába. A projekt kiegészítő elemeként eszközbeszerzés is történt, mely során a szivattyúzáshoz szükséges kellékek kerültek vásárlásra.

A jelen pályázat keretében megvalósított belvízrendezés a város északi területeit érintette elsődlegesen, amely a magáningatlanokon túlmenően önkormányzati ingatlanokat (pl. köztemető, orvosi rendelő és közterületek) foglalt magába. Az északi területeken önálló és teljes egészében lévő belvízöblözeteket (6. és 7. öblözetek) érintette a beruházás, míg a település többi részén a meglévő, korábban kiépített öblözetek főgyűjtőihez, gyűjtőcsatornáihoz kapcsolódott.

A megvalósult csatornahossz összesen: 3 973,3 m.

A projekt közvetett célja volt a belterületi létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetése, a településrészben az életminőség javulása, valamint a lakosságot és az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelő jelentős anyagi károk kivédése. A projekt eredményeként javult a lakóegységek és az érintett gazdasági övezetek környezeti minősége és biztonsága.

A projekt során a kötelező szemléletformálási akció is megvalósult.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Projekt címe: Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán

Kódszáma: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039

Kedvezményezett: Dévaványa Város Önkormányzata

Projekt megvalósításának helyszíne: Dévaványa, belterület

Projekt megvalósításának időszaka: 2021.02.12. – 2023.09.01.

Támogatás összege: 600.000.000, -Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

 

 

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

15725321-2-04

Valánszki Miklós Róbert polgármester

tel: (66)483-100
e-mail:polgarmester@devavanya.hu

Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán