„Teremts Esélyt Program – Dévaványa” Lakhatási támogatás pályázat

„Teremts Esélyt Program – Dévaványa”

Lakhatási támogatás pályázat

 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat következő megvalósuló programeleme a Lakhatási támogatás pályázat, melynek keretében felújított fecskelakásokkal kívánjuk segíteni a fiatalok saját lábra állását, ösztönözni a városban maradásukat.

A pályázati felhívás alább olvasható, minden szükséges csatolandó dokumentum letölthető a kiírás alatt szereplő felsorolásból.

A pályázati adatlap és a szükséges csatolandó nyilatkozatok személyesen Dévaványa Város Önkormányzat titkárságáról (5. sz. iroda) is kikérhetőek.

 

PÁLYÁZAT KIÍRÁS

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében, a 329/2018. (XI.29.) Dv. Kt. határozat alapján lakhatási támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára Fecskelakások ingyenes igénybevételére.

A Pályázat célja:

Az önkormányzat tulajdonában lévő fecskelakások pályázati úton történő bérletbe adása a célcsoportba tartozó fiatalok önálló életkezdésének és családalapításának támogatásának céljából. A pályázati felhívással megpályázható lakások:

 • 5510 Dévaványa, Széchenyi utca 5/1.
 • 5510 Dévaványa, Széchenyi utca 5/2.

A pályázati felhívás alapdokumentuma Dévaványa Város Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, mely letölthető a www.devavanya.hu oldalról.

A pályázaton kérelmet az nyújthat be, aki:

 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem tölti be a 35. életévét.
 • a beköltözők legalább egyike foglalkoztatási jogviszonnyal kell, hogy rendelkezzen, vagy résztvevő legyen a jelen pályázat keretein belül szervezett „Gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése” pont szerinti programelemben. Részletekért lásd: Ifjúsági Cselekvési Terv.
 • aki a pályázat benyújtásakor Dévaványán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Dévaványán él, vagy vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül állandó lakcímükként az elnyert lakást jelentik be a hatóságok felé.
 • vállalja, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen.
 • vállalja, hogy részt vesz a „Vállalkozó leszek” elnevezésű 6 alkalmas képzésen.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül(nek):

 • aki a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be;
 • aki legalább egy fő támogatott korcsoportba tartozó személlyel költözik;
 • a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők;
 • aki a Cselekvési terv 1. sz. mellékletében jelzett hiányszakmával rendelkezik, továbbá aki BSc vagy MSc (illetve főiskolai vagy egyetemi) diplomával rendelkezik;
 • aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt vállalt;
 • aki munka mellett felsőfokú tanulmányokat folytat, felsőfokú szakképzésben vagy OKJ szakképzésben vesz részt;
 • aki vállalja, hogy 24 hónapig lakik a lakásban.

Pályázaton nem vehet(nek) részt:

 • aki a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte a 35. életévét.
 • aki korábban már nyert Dévaványán Fecskelakások igénybevételére szóló lakhatási támogatást.
 • Dévaványa Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói (házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér).

Egyéb információ:

A pályázati elbírálás alatt a benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat kiírója szükség esetén további dokumentumok benyújtását kérheti.

A bérelt ingatlanok összközművesek és azonnal költözhető állapotúak, melyekhez mosógép, hűtő, gáztűzhely és laptop is jár. A beköltözőknek megőrzési felelősséget kell vállalniuk az ingatlanban lévő eszközök és berendezések tekintetében.

A lakhatási ösztönző támogatás 2 évre (24 hónapra) nyerhető el. A beköltözőknek lakbért fizetniük nem kell, viszont kötelesek az ingatlanok rezsi költségeit rendszeresen fizetni. A lakások kérésre, előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetőek.

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármestere bírálja el. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati döntéssel szemben fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15. 10.00

A pályázatok benyújtás helye: személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán vagy postai úton a következő címre:

5510 Dévaványa

Hősök tere 1.

A pályázat benyújtásának módja: A Pályázatokat elektronikusan és kézzel is ki lehet tölteni. A kézzel történő kitöltés esetén kérjük a nyomtatott nagybetűkkel történő írást. A pályázatot 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni:

Teremts Esélyt Program – Dévaványa

Lakhatási Támogatás

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele a támogatási szerződés megkötése.

A beköltözés várható időpontja: 2019. március 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell (amennyiben rendelkezésre áll)

 • a kitöltött pályázati adatlapot;
 • a beköltözni szándékozók személyigazolvány és lakcímkártyáinak egyszerű másolatát;
 • gyermek születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolatát;
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás egyszerű másolatát;
 • munkáltatóval megkötött munkaszerződést, kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek kötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot, vállalkozói igazolványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó, illetve a vele együtt beköltözni szándékozók az önkormányzat vezető tisztségviselői, illetve a képviselő-testület tagjaival nem állnak közeli hozzátartozói viszonyban;
 • nyilatkozat a lakhatás feltételeiről;
 • Pályázói vállalási nyilatkozat;
 • minden olyan irat és igazolás, mely a kedvező elbírálás során felsorolt elemeket igazolja.

A pályázati adatlap a www.devavanya.hu oldalon érhető el. A kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatról további információ kapható Dévaványa Város honlapján (http://www.devavanya.hu), illetve az Önkormányzati Hivatal titkárságán (06-66/483-100/119-es mellék).

Letölthető dokumentumok: