Választási információk

választási iroda
   • Vezetőjének neve: Czene Boglárka
   • Hivatali helyiségének címe: 5510, Dévaványa, Árpád utca 1. Telefonszáma: 06-66/483-100. Elektronikus levélcíme: jegyzo@devavanya.hu
   • választási információs szolgálatának elérhetőségei: 5510, Dévaványa, Árpád utca 1. Telefonszáma: 06-66/483-100. Elektronikus levélcíme: jegyzo@devavanya.hu
választási bizottság
   • tagjainak és póttagjainak neve:

                                          HVB tagok:
                                                Baloghné Berényi Erzsébet
                                                Czirják Edit
                                                Tóth Erika
                                          HVB póttag:
                                                 Bakó Bernadett
                                                 Rózsa Andrea

   • elérhetőségei: 5510, Dévaványa, Árpád utca 1. Telefonszáma: 06-66/483-100. Elektronikus levélcíme: jegyzo@devavanya.hu
   • ülésének várható időpontjai és részletes napirendje
   • ülésről készült jegyzőkönyv
   • határozatai
Választópolgároknak

Önkormányzati választások:

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A 2019. október 13-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselő jelöltek választásával kapcsolatosan az alábbi aktuális információkról tájékoztatom Önöket.

Azok a választópolgárok, akik a helyhatósági választásokon, mint jelöltek részt kívántak venni 2019. szeptember 9-én 16 óráig adhatták le ajánlásukat a Helyi Választási Irodánál. Dévaványa településen polgármesterjelölt ajánlás esetében megállapított küszöbszám 185 érvényes ajánlás volt, míg képviselőjelölt esetében ez a szám 62 érvényes ajánlást jelentett, illetőleg a roma nemzetiséget érintően legalább 5 érvényes ajánlásra volt szükség.

A jelöltek nyilvántartásba vételét érdemi döntés meghozatalával minden esetben a Helyi Választási Bizottság gyakorolta.

A Helyi Választási Bizottság  2019. augusztus 21-én tartotta alakuló ülését.A Bizottság

– elnökének dr. Hegedűs István,

– elnökhelyettesének Baloghné Berényi Erzsébet

– tagjának Tóth Erika,

– póttagoknak pedig Kárpáti Zsuzsanna és Rizmann Józsefné lett megválasztva.

A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB)  érdemi munkáját a 2019. szeptember 3-án meg is kezdte, mivel az addig beérkezett a Helyi Választási Iroda által feldolgozott érvényes ajánlásokkal rendelkező jelölteket nyilvántartásba is vette, akik a következő személyek voltak:

 • polgármesterjelölt: Valánszki Miklós Róbert
 • képviselőjelölt:

Amruzs-Szabó József Földi Imre Kanó József Kiss Károly Kónya Dávid János Mile Lajos Németi József Szekerczés Viktor Szűcs Lajos

 • roma nemzetiségi jelölt: Kovács Attila Tamás,  Farkasné Sipos Ágnes Mária

A HVB a soron következő 2019. szeptember 6-i ülésén az alábbi jelöltek nyilvántartásba vételéről döntött

 • képviselőjelölt:

Dr. Ágoston Sándor Dékány József Laskainé Kiss Alexandra Nyuzó Marietta Szabóné Dékány Erzsébet

 • roma nemzetiségi jelölt: Nagy Márió

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 21. § (1) bekezdése szerint : „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.” Mindezekre tekintettel a  HVB szeptember 9-én 17 órai kezdettel megtartott ülésén került sor további jelöltek nyilvántartásba  vételére, nevesítve:

 • képviselőjelölt:      Purger Ferenc
 • roma nemzetiségi jelölt:

Isztolyka Zsuzsanna Mezei Béla (1976) Mezei Béla (1998) Janovics Ottilia.

A jelöltek nyilvántartásba vételét követően  a HVB kisorsolta a jelöltek azon sorrendjét, ahogyan a szavazólapokon szerepelni fognak, mind a képviselőjelöltek, mind a roma nemzetiségi jelöltek esetében. Az erről szóló döntések mellékelten megtekinthetőek /30/2019. (IX.09). HVB határozat, 31/2019. (IX.09.) HVB határozat/ illetőleg a HVB azon egyedi döntései, amelyben az  egyes jelöltek nyilvántartásba lettek véve szintén mellékelten megtekinthetők.

Dévaványa, 2019. szeptember 10.

                                                                                                            Tisztelettel:

                                                                                                          Czene Boglárka

                                                                                               Helyi Választási Iroda Vezetője

Képviselelők nyilvántartásba vétele: