Választási információk

 • a választási iroda
  • vezetőjének neve
  • hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme
  • választási információs szolgálatának elérhetőségei
  • a választási iroda vezetőjének
 • a választási bizottság
  • tagjainak és póttagjainak neve
  • elérhetőségei
  • ülésének várható időpontjai és részletes napirendje
  • ülésről készült jegyzőkönyv
  • határozatai
Választópolgároknak
 • közlemény a szavazás helyéről és idejéről…
 • link a választópolgároknak szóló határidőkről
 • link „Kit ajánlottam” szolgáltatás eléréséhez
 • a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatok a szavazás lezárását követően
 • tájékoztatás a szavazásnapi jegyzőkönyvek megtekintési rendjéről a szavazás napját követő 3. napban
jelölteknek
 • a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma
 • jelölt- és listaállításhoz szükséges nyomtatványokhoz link…
 • a választás kitűzését követően link a jelölteknek szóló határidőkről
 • a megbízott választási bizottsági tag bejelentésére szolgáló nyomtatványok linkje
 • névjegyzéki adatszolgáltatásról szóló tájékoztató