Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány

Postacím: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6.

Kuratóriumi elnök: Pócsikné Tarsoly Gabriella

E-mail cím: vanyaia@freemail.hu 

Adószám: 18379008-1-04

„A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítványt” az iskola pedagógusai hozták létre 1997-ben azzal a szándékkal, hogy a gyermekeknek tartalmas, szép diákéveket, esélyegyenlőséget biztosítson, hogy fogékonyabbak, nyitottabbak legyenek a gyorsan változó világra.

Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson egyéneknek és tanulóközösségeknek, támogassa a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez szükséges feltételek biztosítását.

Alapítványunk nyitott, politikamentes, társadalmi és közösségi kezdeményezés.

 

Alapítványi juttatások:

 • Iskolai szintű illetve területi, megyei stb. rendezvények anyagi fedezetéhez való hozzájárulás
 • Iskolai hagyományok megteremtése, a meglévők továbbfejlesztés
 • Tanulmányi és tanórán kívüli kiemelkedő tanulói tevékenység díjazása
 • Tanév végén Ványai Ambrus-díjat oszt ki a nyolc évig kitűnő tanulmányi eredményért és példamutató magatartásért, valamint dicsérő oklevelet a kiemelkedő tanulmányi eredményért. Ezek pénzjutalommal járnak.
 • A tehetséges, kiemelkedő képességű gyerekek támogatása, gondozása
 • Iskolai vagy annál magasabb szintű táborok támogatása
 • Osztálykirándulások, színházlátogatások anyagi támogatása
 • Olyan kiadványok, pályázatok költségeinek fedezése, amelyek az alapítvány vagyonát is növelik
 • Iskolai telephelyeken játszóterek létesítése és azok folyamatos bővítése

Milyen módon gyarapodik az alapítvány vagyona?

 • Alapítványi est rendezésével
 • Magánszemélyek, cégek, közösségek anyagi hozzájárulásával
 • A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával
 • Pályázatokkal