Vegyszeres gyomirtás Dévaványán

TISZTELT LAKOSSÁG!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet alapján, amely Dévaványa bel és külterületét is érinti.

A „43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről” szóló jogszabály 6. §-a a 84/2015. (XII.17.) FM rendelet értelémben 2016.01.01. hatállyal az alábbival egészült ki:

,, (5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.”

A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres gyomirtásának időpontjától az érintett önkormányzatokat kiértesíteni szükséges, a helyben szokásos módon, de legkésőbb 15 nappal a tevékenység megkezdése előtt.

DÉVAVÁNYÁN VEGYSZERES GYOMÍRTÁS: 

2024. július 29., hétfő

Vízvételezés 6 m3

 

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

 

Vv.

Állomásnév

Állomási vágány azonosítója

Nyíltvonali vg. (vgkm)

Állomási vg. (vgkm)

Ipar vg. (vgkm)

Áll.  ter.                (ha)

Rakter.                    (ha)

Peron  (ha)

127

Dévaványa

I-II-IV

 

1,40

 

 

0,42

0,05

Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest, Debrecen és Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja.

A PTI Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata. Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog és ’C’ kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata. Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata.

A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata. Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetezős gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat.

TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni. Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h.

Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.