Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése   

A támogatás összege: 238.732.210 Ft.

Projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

Dévaványa Város Önkormányzata 2017. decemberében a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 238.732.210 Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai célja az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

A fejlesztés célja az idősek otthonának helyet biztosító önkormányzati tulajdonú épületegyüttes energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése, a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezés cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, napkollektorok telepítése és rendszerre kötése illetve háztartási méretű kiserőmű fotovoltaikus rendszer kialakítása valósul meg.

A beruházás során az épület külső elemeinek felújítására is sor kerül.  Tájékoztatási és nyilvánossági követelményeket a beruházás megvalósítására vonatkozó általános követelményeket, az intelligens rendszerek kiépítésének követelményeit, valamint a tájékoztatási, képzési anyag kidolgozásának, képzés tartásának elvárásai betartásra kerülnek.

Az önkormányzat vállalja a kulturált tiszta környezet fenntartását támogató szemléletformáló akciók (közterületek gondozása, szemétgyűjtés, parlagfűmentesítés, virágültetés) megvalósítását, továbbá a beruházással érintett épület állandó használói számára képzést tart a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás hozadékairól.

A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Hrsz: 624

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01 – 2021.03.15.

 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.devavanya.hu oldalon található.

 

Pályázat: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

Kedvezményezett: Dévaványa Város Önkormányzata

Megítélt összeg: 238,732 millió Ft.

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt befejezése: 2021.03.15.

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

15725321-2-04

Valánszki Miklós Róbert polgármester

tel: (66)483-100
fax: (66)484-100
e-mail:polgermester@devavanya.hu