2024. évi egységes kérelemhez kapcsolódó első körös egyeztetés

Tisztelt Címzettek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Államkincstár a mai nappal elkezdi előkészíteni és ügyfélkapura kiküldeni a 2024. évi egységes kérelemhez kapcsolódó első körös egyeztető leveleket.

Ezen egyeztető döntéseket azon kedvezményezettek kapják, akik kérelmében

  • túligénylés vizsgálat során megállapításra került, hogy az adott referenciaterület mérete kisebb, mint az adott területre benyújtott igénylések méretének összege. Határidő: lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb 2024. szeptember 30.
  • a berajzolt táblák tolerancia feletti egymásra fednek. Határidő: lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb 2024. szeptember 30.
  • az extenzív/intenzív gyümölcs támogatásra jelölt táblák vonatkozásában az előző évi adatok alapján feltételezhetőleg fennálló szabálytalanság került detektálásra. Határidő: lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb 2024. szeptember 30.
  • az évelő szálas fehérjenövényekkel kapcsolatosan az előző évi adatok alapján feltételezhetőleg fennálló szabálytalanság kerül jelzésre. Határidő: lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb 2024. szeptember 30.
  • a termeléshez kötött növénytermesztés támogatás jogcímekkel kapcsolatos minősített szaporítóanyag igazolásokra vonatkozó adatszolgáltatás vált szükségessé. Az adatmegadás az előlegfizetés feltétele, ezért a határidő legkésőbb 2024. szeptember 30.
  • a nem védett nem termelő tájképi elemek/egyéb tájképi elemek arányának táblaszintű vizsgálata során a nem termelő tájképi elem vagy elemek, illetve egyéb tájképi elemek együttes területe – ide nem értve a védett tájképi elemet, igényléstől/jelöléstől függetlenül – a tábla legfeljebb 50%-át foglalhatja el. A tábla kijavítása vagy a támogatási igény visszavonása szükséges. Határidő: lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb 2024. szeptember 30.

A tényleges vetés dátumát a vetéstől számított 15 napon belül kell bejelenteni.

  • betervezett, ám még tényleges vetési dátummal nem rendelkező másodvetés található, melyeket a kedvezményezett 2024. június 30-ig betervezett, de a tényleges megvalósítását még nem jelentette;
  • betervezett, de a tervezési adatok sorában tényleges megvalósítási dátummal nem rendelkező, Agro-Ökológiai Programot (továbbiakban: AÖP) érintő agrotechnikai művelet található, melyeket az kedvezményezett 2024. június 30-ig tervezett megvalósítani;

Az AÖP jogcím keretében a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között elvégzett készítmény kijuttatások fogadhatók el. Olyan esetben is kaphat a kedvezményezett tájékoztatást, ha egy adott agrotechnikai művelet tervezett elvégzésének dátuma és a tényleges elvégzés dátuma nem egy sorban került berögzítésre. Ezen esetben új bejelentésre nincs szükség! A tényleges tevékenység dátumát a tevékenység elvégzésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni.

Az egyeztetési kötelezettségének kizárólag a „W0242 számú Egységes kérelem Adatváltozás 2024” elektronikus nyomtatvány kitöltésével és annak ügyfélkapun történő benyújtásával lehet eleget tenni, egyéb dokumentumot a Kincstár nem vehet figyelembe.

Tisztelettel:

Magyarné dr. Knap Diána

        főosztályvezető

Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály