NTAK ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Vendéglátók!

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló  2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 12/A.§-a alapján a  vendéglátó üzlet üzemeltetői a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató  Központba (a továbbiakban: NTAK) történő regisztrációt  2021. november 1. napjával kezdték meg, az adatok szolgáltatására és  továbbítására azonban majd csak 2022. július 1. napjától kötelesek.

A  Turizmus törvény értelmében a vendéglátó üzletek üzemeltetői 2022.  július 1. napjáig regisztrációs kötelezettségüket tudják teljesíteni,  hiszen az adatszolgáltatás  majd 2022. július 1. napját követően kezdődhet meg.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27.§  (5)-(8) bekezdései alapján a jegyző a kereskedelmi tevékenység  ellenőrzése során a vendéglátó üzletek vonatkozásában többek  között az NTAK-ba történő regisztrációs és adatszolgáltatási  kötelezettség teljesítését is vizsgálja évente legalább egy alkalommal.

Dévaványai Közös Önkormányzati hivatal jegyzője nevében és megbízásából, mint kereskedelmi hatóság 2022. július hónaptól kezdődően helyszíni ellenőrzést fogunk tartani, minden Dévaványa közigazgatási területén elhelyezkedő vendéglátó üzletben.

Figyelemmel  továbbá arra, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője által az NTAK felé  történő adatszolgáltatás a Turizmus törvény értelmében 2022. július 1.  napjától  kötelező, így a vendéglátó üzletek esetében ezen időpontot megelőzően  végzett hatósági ellenőrzés során ezt a körülményt 2022. július 1-jét  követően lehetséges vizsgálni. Ezzel összefüggésben fontos azt is  megjegyezni, hogy a vendéglátó üzleteknek az NTAK  adatszolgáltatáshoz szükséges vendéglátó szoftverrel legkésőbb 2022.  július 1. napjától kell rendelkezniük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, további értesítésünkig szíves türelmüket kérjük!