Tájékoztatás védőoltások támogatásáról

Meningococcus baktérium elleni védőoltás támogatása

A Polgármester a 13. életkort betöltött gyermekek meningococcus baktérium elleni Nimenrix vakcina oltássorozatának 1 darab vakcinája teljes vételárát átvállalja, természetbeni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a gyermek,

  1. a) akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, illetve
  2. b) akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 21. § (1) bekezdésében meghatározott életkorú gyermek törvényes képviselője nyújthatja be augusztus 1 – 31. napjáig, az illetékes gyermek háziorvos által kiállított vény másolatával.

A kérelmet benyújtó törvényes képviselő az oltóanyagot a döntésről szóló határozat egy eredeti példánya, valamint az illetékes gyermek háziorvos által kiállított vény átadásával, az Önkormányzattal szerződött gyógyszertárban válthatja ki.

A kérelmet benyújtó törvényes képviselőnek a döntés kiállításának évében gondoskodnia kell a gyermek védőoltásának beadatásáról. A védőoltás beadatásának elmulasztása esetén a törvényes képviselő köteles a vakcina árát az önkormányzatnak megfizetni.

Pneumococcus baktérium elleni védőoltás támogatása

A Polgármester a 70. életkort betöltött személy pneumococcus baktérium elleni Prevenar 13 vakcinája teljes vételárát átvállalja, természetbeni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a személy, akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 22. § (1) bekezdésében meghatározott életkorú személy nyújthatja be augusztus 1 – 31. napjáig, az illetékes felnőtt háziorvos által kiállított vény másolatával.

A kérelmet benyújtó az oltóanyagot a döntésről szóló határozat egy eredeti példánya, valamint az illetékes felnőtt háziorvos által kiállított vény átadásával, az Önkormányzattal szerződött gyógyszertárban válthatja ki.

A kérelmet benyújtó a döntés kiállításának évében gondoskodnia kell védőoltásának beadatásáról. A védőoltás beadatásának elmulasztása esetén a kérelmező köteles a vakcina árát az önkormányzatnak megfizetni.

A támogatás részleteiről tájékoztatás a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodájában kérhető személyesen, illetve telefonon a 483-100/117 számú telefonszámon.