Egységes Kérelem 2024 – Ügyfélkötelezettségek, AÖP kötelezettségek változásainak összefoglalása

Tájékoztatjuk Önöket a 2024. évre vonatkozó Egységes Kérelem kapcsán készített összefoglaló anyagaink frissített változatáról.

Az ügyfélkötelezettségek táblázatban megtalálhatóak az Egységes Kérelem támogatási jogcímeinek jogosultsági feltételei, a kapcsolódó határidők, beküldendő-megőrizendő iratok, a jogszabályi hátterek.

AÖP esetében az egyes gyakorlatok legfontosabb tudnivalóit tüntettük fel a csatolt táblázatban.

Az alábbiakban láthatják részletesen is a változásokat előző, azonos tárgyú levelünkben csatolt táblázatokban foglaltakhoz képest:

  1. Öntözés kapcsán alap rendelkezés, hogy az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési tevékenységet kíván végezni, azt, hogy milyen öntözési technológiát kíván alkalmazni, illetve termesztő berendezés alatt kíván termeszteni.

Ehhez kapcsolódó kiegészítő szabály került be a termeléshez kötött támogatásokhoz (kivéve fehérjetakarmány és ipari olaj növény):

ha az ügyfél öntözés technológia alkalmazásáról nyilatkozik és nem rendelkezik vízjogi engedéllyel vagy bejelentéssel, akkor az egységes kérelem felületen nyilatkozhat arról, hogy az általa használt mezőgazdasági célú kút megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/N. §-ában foglaltaknak

  1. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása: a tevékenység kezdeténél pontosításra került a mezőgazdasági tevékenység fogalma.

Eddigi normaszöveg: „az önálló őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma, feltéve, hogy az őstermelő mezőgazdasági tevékenységet végez”

Új szöveg: „az önálló őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma, feltéve, hogy az őstermelő az egységes kérelemmel igényelhető az EK rendelet 1. § 46. pont szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez”

A táblázat ennek megfelelően kiegészítve a mezőgazdasági tevékenység fogalommagyarázatával.

  1. Cukorrépa termesztés: beküldendő iratok

szállítási szerződés vagy integrátor esetén termeltetési szerződés

  1. Feltételességi rendelet: talajtakarás nélküli pihentetett terület fogalma (hatályos 2024.05.31-től)

talajtakarás nélküli pihentetett terület: adott tárgyévre vonatkozóan támogatható területen elhelyezkedő olyan szántóterület, amelyen január 1. és július 14. között semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek – kivéve a július 15. utáni talajtakarást szolgáló talajelőkészítést és vetést vagy telepítést a június 15. és július 14. közötti időszakban – és nem takarítanak be, és amelyen kizárólag tisztító kaszálást és mechanikai gyomirtást végezhetnek

  1. AÖP növénytermesztés diverzifikációja: különböző növénykultúra és parlag a gyakorlat szempontjából

Ezek nem új rendelkezések a jogszabályban, a táblázatba kerültek be újonnan.

  1. AÖP tájképi elemek megőrzése: feltétel pontosítás

Korábbi normaszöveg: „növényvédő szer használatának tilalma, és a) az Egységes kérelem rendelet szerinti nem termelő tájképi elemek és területek együttes arányának el kell érnie a kötelezettségalap 10%-át,”

Módosult szöveg: „növényvédő szer használatának tilalma, és a) az Egységes kérelem rendelet szerinti nem termelő tájképi elemek és a növényvédőszerrel nem kezelt nem termelő területek együttes arányának el kell érnie a kötelezettségalap 10%-át”

  1. Mikrobiológiai készítmény / Talaj – és növénykondicionáló szerek alkalmazása : nem elfogadható teljesítés

a gyakorlat nem volt teljesíthető olyan táblán ahol az álló- és folyóvizek partjától számított 50 méteres biztonsági sáv vagy sávok miatt a tábla területének több mint 15 %-a nem kezelhető.

Ez kiegészült azzal a kivétellel, hogy ilyen táblán is teljesíthető a gyakorlat, ha az adott készítmény engedélyokiratában 50 méternél keskenyebb biztonsági sáv szerepel.