Változtak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételei

Július 1-től hatályos a gyermekvédelmi törvény új módosítása, mely szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételének feltételeit. A változás a figyelembe vehető jövedelemre vonatkozik. A jogszabály szerint a jogosultság megállapításához figyelembe vehető egy főre jutó havi jövedelem összege gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, továbbá nagykorúvá vált gyermek esetén 51.300,- Ft-ról 69.825,- Ft-ra emelkedett, egyéb esetben pedig a korábbi 47.025,- Ft-ról 64.125,- Ft-ra növekedett.

További enyhítés, hogy az egy főre eső jövedelem számításánál nem kell figyelembe venni a gondozó családban élő gyermek árvaellátását.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult igénybe venni az alábbi kedvezményeket, támogatásokat:

  • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés,
  • évente kétszer pénzbeli támogatás,
  • jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.