Felhívás – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás

Tisztelt Ingatlan tulajdonos/használó!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021.(VII.30.) számon rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről. 

 

A rendelet 5. §-a a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat határozza meg:

 

„ (2) Az az ingatlantulajdonos, -kezelő, vagy -birtokos, aki a helyi környezet védelmével, a közterületek és ingatlanok rendjével és a település tisztaságával kapcsolatosan:

 

a)         nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítettlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról,

 

b)         nem gondoskodik a telekingatlana tisztán tartásáról, a gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, illetve a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,

 

c)         közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.”

 

„(3) Az (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a terület akkor gondozott, ha

 

a)         a talajtakaró növényzet magassága a harminc centimétert nem haladja meg,

b)         a fás szárú növények, illetve bokrok két és fél méter magasság alatti része nem nyúlik az úttest, illetve a járda fölé, és

c)         a fás szárú növény sarját eltávolították.”

 

Közigazgatási bírság: 

 

„A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőkkel szemben

a)   természetes személy esetén tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság és harminchétezer-ötszáz forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki, (helyszíni bírság kiszabására a jegyző jogosult)

b)   jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötvenezer forinttól egymillió-ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság és háromszázhetvenötezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.”