Lakossági felhívás – egyszeri tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Dévaványa Város Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. november 17. napjától 2023. december 1. napjáig egyszeri alkalommal kérelem nyújtható be tűzifa támogatásra az alábbi feltételekkel:

  1. A kérelmet csak Dévaványa Város közigazgatási területén 2023. január 1. napjától állandó bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosok nyújthatják be.
  2. Egy lakcímen élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
  3. A tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet mellékletét képező kérelem formanyomtatványon, a tájékoztatóban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
  4. A kérelemhez csatolandó a Kérelmező és családja október havi jövedelmére szolgáló igazolás.
  5. Tűzifa támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 171.000,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő, egyedülálló vagy egyedül élő kérelmező esetén a 213.750,- Ft-ot.
  6. A kérelmező fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. (A kérelmek elbírálását megelőzően Dévaványa Város Önkormányzata ellenőrzi a fával történő fűtésre alkalmas berendezés meglétét!)
  7. A támogatott tűzifa felhasználása is ellenőrzésre kerülhet.
  8. Nem nyújthat be kérelmet az a lakos, aki ezzel a felhívással egy időben megjelenő pénzbeli támogatás iránt nyújtott be kérelmet.

A támogatás mértéke:

Egyszeri természetben történő 1 erdei m3 tűzifa.

A támogatás igénylésének menete:

A tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon, a kötelező melléklettel kell benyújtani.

A kérelem benyújtható:

2023. november 17. napjától 2023. december 1. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő! Hiánypótlásra lehetőség nincs! A formanyomtatvány átvehető a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában (Dévaványa, Árpád utca 1.). A kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában a kérelmező személyesen vagy meghatalmazás útján adhatja le. A kérelmek átvételére és leadására hogy 2023. november 17. napjától 2023. december 1. napjáig van lehetőség.

A kérelmek elbírálásának menete:

A kérelmek beérkezésének sorrendjében, a meglévő fa mennyiségének függvényében történik. A kérelmezők részére a jogosultság elbírálásáról, valamint a fa átvételének időpontjáról írásos tájékoztatás kerül megküldésre.

A kérelem benyújtásakor az érvényes személyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük bemutatni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a friss kitermelésű nyárfa kuglizva kerül a részesülők részére átadásra. A telephelyről (volt Téglagyár) történő elszállításról a támogatásban részesülőnek kell gondoskodnia.

Kérjük a fentiek megértését és tudomásulvételét!

Dévaványa, 2023.11.14.