TÁJÉKOZTATÁS – VENDÉGLÁTÓ ÜZLET ÜZEMELTETŐJE ÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE

 

A Kormány 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, a 6. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A turizmusfejlesztési hozzájárulás mérsékléséről 1. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 261.  §-ától eltérően a 2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni. 

 

2. A turisztikai ágazatot érintő adminisztrációs terhek csökkentéséről 2. § (1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/A. § (1) bekezdésétől eltérően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles. 

(2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/B. § (1) bekezdésétől eltérően a turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles. 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 190. szám 7675 3. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28.  §-ától eltérően 2023. december 31. napjáig nem kell a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő okmányát bemutatni és az okmány azonosító adatait rögzíteni.