Tájékoztatás – vásárlásiutalvány-támogatás

Tisztelt Lakosság!

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2023. (I.26.) Dv. Kt. határozata alapján 2023. február 03. napjától 2023. február 14. napjáig egyszeri alkalommal kérelem nyújtható be vásárlásiutalvány-támogatásra az alábbi feltételekkel:

 1. A kérelmet csak Dévaványa Város közigazgatási területén 2022. január 1. napjától állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok nyújthatják be.
 2. Egy lakcímen élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 3. A vásárlási utalvány igénylésére vonatkozó kérelmet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet mellékletét képező kérelem formanyomtatványon, a tájékoztatóban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
 4. A kérelemhez csatolandó a Kérelmező és családja 2023. január havi jövedelmére szolgáló igazolás.
 5. Vásárlási utalvány iránti kérelmet nyújthat be az a lakos, aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 128.250,- Ft-ot, egyedülálló kérelmező esetén a 156.750,- Ft-ot.
 6. Nem nyújthat be kérelmet az a lakos, aki:
  • évben már részesült települési (tüzelőanyag) támogatásban,
  • a 214/2022.(X.27.) Dv. Kt. határozat alapján, 2022. december hónapban 1 erdei m3 nyárfa tűzifa támogatásban részesült,
  • a 215/2022.(X.27.) Dv. Kt. határozat alapján, 2022. december hónapban vezetékes gázzal fűtő családok egyszeri pénzbeli támogatásában részesült,
  • valamint ezzel a felhívással egy időben megjelenő tűzifa támogatás iránt nyújtott be kérelmet.

A támogatás mértéke:

Jogosult kérelmező részére 10.000,- Ft összegű vásárlási utalvány kerül kiosztásra.

A támogatás igénylésének menete:

A vásárlási utalvány igénylésére irányuló kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelem benyújtható:

2023. február 03. napjától 2023. február 14. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő (határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek).

A formanyomtatvány átvehető a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában (Dévaványa, Árpád utca 1.). A kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában a kérelmező személyesen vagy meghatalmazás útján adhatja le. A kérelmek átvételére és leadására ügyfélfogadási időben van lehetőség.

Ügyfélfogadási idő:          Hétfő     800-1130, 1230-1630

                                               Kedd     800-1130

                                               Péntek   800-1130, 1230– 1400

A kérelmek elbírálásának menete:

Dévaványa Város Polgármestere a beérkező kérelmekről a benyújtási határidőt követően egyedi határozattal dönt, a meglévő vásárlási utalvány mennyiségének figyelembe vételével, valamint a kérelmek beérkezésének sorrendjében.

A kérelem benyújtásakor az érvényes személyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük bemutatni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vásárlási utalvány kiosztása a jogosultságot megállapító határozatban foglaltak szerint történik.

Kérjük a fentiek megértését és tudomásulvételét!

Dévaványa, 2023.01.26.